Desen Edito vun enger Politikerin, fir eng DP-Line

Desen Edito vun enger Politikerin, fir eng DP-Line ze rechtfertegen, ass vun der staatelecher Pressehëllëf spendéiert.
Et kann een iwwert Ierwschaftssteier haale, waat ee well – mä den Edito weist, daat d’Pressehëllëf zu LU zwéckentfremdet gëtt.