: +0.01%📈 7289$ Top (last h): : +8.07%📈 204st : +6.08%📈

: +0.01%📈 7289$
Top (last h):
: +8.07%📈 204st
: +6.08%📈 29080st
: +4.02%📈 3569st
: +2.14%📈 4533st
Worst (last h):
: -1.72%📉 41709st
: -1.39%📉 67st
: -1.22%📉 72st